System okresowych ocen pracowniczych

System okresowych ocen pracowniczych

Dla kogo?

Jednym z narzędzi pozwalającym skutecznie zarządzać umiejętnościami w firmie tak by wspierać realizację celów biznesowych jest system ocen pracowniczych. Efektywny system ocen zawsze powiązany jest z celami organizacji. Cele te na różnym etapie rozwoju organizacji mogą być różne.

O metodologii:

Wdrożenie systemu w organizacji oznacza ZMIANĘ. Ze wszystkimi jej konsekwencjami pozytywnymi i trudnościami, które występują podczas procesu wprowadzania zmiany. Dlatego system warto wprowadzać wtedy kiedy jesteśmy absolutnie przekonani co do słuszności takiego posunięcia. Zarówno pod względem wyników analizy potrzeb organizacji i etapu jej rozwoju jak również świadomości pracowników i tego jaki nakład pracy nas czeka. Nakład pracy włożony we wdrożenie systemu musi być współmierny do korzyści jakie firma będzie miała z wprowadzenia i funkcjonowania systemu. Raczej nie warto wdrażać systemu w sytuacji kiedy organizacja przeżywa inną zmianę (np. restrukturyzację, wdrażanie kompleksowego systemu informatycznego, itp.).

O programie:

Pomagamy Klientom w opracowaniu sytemu – czy powinien być oparty na wynikach i celach, kompetencjach, czy na obu tych wskaźnikach. Pomagamy też w zaplanowaniu procesu i metodologii oraz wdrożeniu go w życie.

Zapewniamy:

prowadzenie warsztatów wyboru kompetencji firmowych i stanowiskowych (budowa sytemu kompetencji w firmie)
opracowanie formularzy oceny
prowadzenie szkoleń z oceny dla pracowników
przeprowadzenie pilotażu
wdrożenie sytemu w skali całej firmy
prowadzenie akcji informacyjnej dla pracowników
Kompleksowo opiekujemy się procesem i projektem ściśle współpracując z Klientem.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl