Assessment / Development Centre

Assessment / Development Centre

Pochodzenie stosowanej przez nas metodologii

Metoda AC/DC, którą się posługujemy od 18 lat, pochodzi z Holandii. Jej twórcą jest firma GITP, jedna z największych firm doradztwa personalnego w Europie (www.gitp.com). GITP realizuje ok. 15 000 sesji AC i DC rocznie.
Posiadamy licencję na tę technologię. Ćwiczenia GITP (po adaptacji do polskiej kultury i mentalności) są wykorzystywane w Polsce tylko przez nas.

Metoda

Podstawowym założeniem metodologii AC/DC jest ocena behawioralna – widocznych zachowań ocenianego (co/jak mówi, czego/jak nie mówi, co/jak robi, czego/jak nie robi).

Podczas AC/DC przeprowadzamy kilka ćwiczeń, symulacji i wywiadów. Każdą kompetencję i każde zachowanie oceniamy przynajmniej w 2 ćwiczeniach / symulacjach. Dodatkowo wykorzystujemy również testy (osobowości, preferencji zawodowych itp.). Każda kompetencja i każde zachowanie jest sprawdzane przynajmniej dwoma metodami, najlepiej – ćwiczeniami i symulacjami. Korzystamy też z testu samooceny kandydatów.

Ćwiczenia i symulacje podczas sesji odzwierciedlają sytuacje rzeczywiste, które zdarzają się w codziennej pracy ocenianych w biznesie na danym stanowisku. Są dostosowane do sektora biznesu i szczebla zarządzania.

Trafność

Według badań przeprowadzonych przez firmy AT&T, IBM, Sears Roebuck, Huck JR metoda jest najskuteczniejszą z dotychczas stworzonych metod oceny potencjału pracownika (około 75% trafności oceny).
Z obserwacji rekrutowanych i ocenianych przez nas kandydatów oraz informacji zwrotnych od naszych Klientów i ocenianych osób wynika podobny wskaźnik – ok. 75% trafności metody AC/DC jako miernika kompetencji.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl