Ocena 360°

Ocena 360°

Metodologia oceny kompetencji 360°, której używamy, jest oparta o badania naukowe i doświadczenia naszych partnerów merytorycznych: holenderskiej firmy doradczej GITP i Duńskiego Instytutu Zarządzania (Mannaz) oraz o nasze własne doświadczenia z projektów 360° realizowanych w Polsce.
Do przeprowadzenia oceny 360° wykorzystujemy autorski system IT (360° on-line) pozwalający na dokonanie oceny poprzez Internet, bieżącą koordynację projektu i komunikację z użytkownikami.

Autorski system 360 online

360 online to opracowana przez nas autorska platforma internetowa umożliwiająca ocenę kompetencji z każdego komputera na świecie posiadającego dostęp do internetu. System został sprawdzony już w kilkudziesięciu projektach.
System jest bardzo intuicyjny, skonstruowany w taki sposób aby przeciętny użytkownik komputera i Internetu nie miał problemu z przeprowadzeniem oceny. Każdy uczestnik projektu otrzymuje swój login oraz hasło do osobistego konta na naszym serwerze. Ocena jest dokonywana przy zabezpieczeniu certyfikowanego protokołu szyfrującego SSL 124bit – analogicznego do stosowanego w bankowości elektronicznej. Podczas całego przebiegu oceny, możliwy jest kontakt z osobą w Solution, której zadaniem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.
Ocena może być prowadzona w języku polskim i/lub angielskim Język jest definiowany indywidualnie dla każdego uczestnika oceny
Tylko konsultant kierujący projektem ma dostęp do informacji na temat ilości odpowiedzi, ilości wypełnionych ankiet i danych respondentów, którzy nie wypełnili ankiet.

Założenia metodologii Solution

Metoda 360° jest oceną dokonaną przez otoczenie osoby ocenianej. Osoba oceniana jest najczęściej oceniana przez następujących respondentów:
• siebie samego (samoocena)
• przełożonego
• podwładnych
• współpracowników

Kryteria doboru respondentów

Oceny metodą 360° dokonują osoby z najbliższego otoczenia osoby ocenianej – które współpracują z ocenianym na bieżąco, mają z nim regularny kontakt, najlepiej bezpośredni, na co dzień obserwują jego zachowanie (co robi, czego nie robi, co mówi, czego nie mówi) i znają ocenianego od co najmniej kilku miesięcy. Zwracamy uwagę, aby dany respondent nie oceniał naraz zbyt wielu osób.

Liczba respondentów

Im więcej osób pracujących blisko ocenianego jest zaproszonych do oceny, tym bardziej obiektywne i pełniejsze informacje otrzymamy. W grupie podwładnych, kolegów, dostawców powinno być po co najmniej 3 respondentów (żeby zapewnić anonimowość odpowiedzi).
Łącznie daną osobę powinno oceniać około 10 osób, zwykle jest kilkunastu respondentów. Warto aby oceniany miał wpływ (całkowity lub kontrolowany) na wybór respondentów. Uważamy też by nie wybierał grupy reprezentatywnej spośród większego grona. Może to prowadzić do wyboru osób, które ocenią go wyłącznie surowo albo bardzo dobrze.

Przygotowanie uczestników

Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest dobre przygotowanie do oceny wszystkich uczestników poprzez:
• grupowe szkolenia (bezpośrednie lub webcast) – pozwalają na bezpośrednie wyjaśnienie wątpliwości oraz przekazanie kluczowych informacji i umiejętności poprawnej oceny
• materiały merytoryczne przygotowujące do oceny – w formie papierowej lub elektronicznej, zrozumiałe dla uczestników projektu
• telefoniczny lub mailowy kontakt z konsultantami realizującymi projekt w celu wyjaśnienia wątpliwości podczas oceny

Przygotowanie kryteriów oceny

Metoda 360° jest behawioralną oceną kompetencji kluczowych dla danego stanowiska. Kompetencje podlegające ocenie starannie opisujemy poprzez definicję i modelowe wskaźniki zachowań: co osoba oceniana robi, czego nie robi, co mówi, czego nie mówi. Zwracamy uwagę, aby były zrozumiałe dla osób oceniających (wypełniających ankiety oceny). Konsultujemy je wcześniej z Klientem.

Więcej o ocenie 360° przeczytać możecie Państwo w naszym artykule „Tajemnice oceny 360″.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl.