ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Dla kogo?

Jest to kompleksowy projekt, którego celem są z jednej strony praktyczne działania rozwojowe i szkoleniowe, przekładające się na codzienną pracę uczestników i realizację projektów, z drugiej zaś zaangażowanie kadry menedżerskiej w program rozwoju talentów.

Metoda:

Zarządzanie talentami traktujemy jako kompleksowe działania
w organizacji, dzięki którym możemy pozyskać, dokonać selekcji, rozwoju, oceny, nagrodzenia i przede wszystkim możemy utrzymać najlepszych ludzi. W procesie warto uwzględnić kilka kluczowych naszym zdaniem czynników: właściwe zdefiniowanie, co dla Państwa organizacji oznacza pracownik o wysokim potencjale, zaangażowanie kadry kierowniczej, komunikacja i PR projektu.

O programie:

Składa się on z następujących kroków:

– planowanie realizacji projektu,

– określenie zasad udziału i wyboru talentów,

– wybór uczestników,

– oficjalne otwarcie programu,

– Development Centre z informacją zwrotną i planem rozwoju,

– warsztat dla menedżerów, przygotowujący do pracy z talentami,

– realizacja programu szkoleń – „Ja, jako talent w organizacji”,

– realizacja innych działań – szkolenia merytoryczne, projekty,

– podsumowanie programu.