Warsztaty strategiczne

Warsztaty strategiczne

Dla kogo?

 

Warsztaty strategiczne stosujemy, aby pomóc kadrze zarządzającej w analizie bieżącej sytuacji na rynku i w firmie, określeniu strategicznych celów oraz stworzeniu planów działania umożliwiających realizację tych celów. Warsztaty mogą być wykorzystywane w kluczowych momentach rozwoju firmy m.in.: zmiana strategii działania, zmiana kultury organizacyjnej, fuzja, wejście na nowe rynki, definiowanie wartości organizacyjnych i w wielu innych.

 

Metoda:

 

Podczas warsztatu pomagamy uczestnikom określić czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez firmę, opracować wizję, plany operacyjne. Końcowym efektem warsztatu strategicznego strategiczne działania lub wręcz konkretne plany operacyjne uwzględniające cele, terminy, zakres odpowiedzialności oraz narzędzia i kryteria weryfikacji realizacji tych planów.

 

O programie:

 

Każdy warsztat strategiczny, ze względu na swoją specyfikę (odnosi się przecież do strategii tej konkretnej organizacji), jest przygotowywany wspólnie z klientem, ściśle pod kątem jego potrzeb. Przykładowy program warsztatu strategicznego może obejmować takie zagadnienia jak:
• misja i wizja organizacji
• cele biznesowe na najbliższe 5 lat
• analiza organizacji (SWOT, 7S)
• obecna i pożądana kultura organizacyjna
• określenie Kluczowych Czynników Sukcesu
• określenie założeń strategicznych (kierunków działań)
• zdefiniowanie planu działania (kto, co, do kiedy)

 

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl