Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

W Solution wykorzystujemy i możemy zaproponować Państwu  testy psychologiczne:

 

• TEST TALENTÓW – autorski test do diagnozy potencjału zawodowego stworzony na Uniwersytecie Gdańskim przez ekspertów z zakresu psychologii biznesu

 

• BIG 5 – pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae obejmujący pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

 

• MBTI – typologia MBTI jest to teoria bazująca na koncepcji osobowości Carla Junga, opracowana i uzupełniona przez amerykańskie badaczki Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs. Opiera się na hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości. Preferencjami są tu pary przeciwstawnych cech, określane za pomocą liter, należące do 4 podstawowych aspektów. Typologia zakłada istnienie 16 typów osobowościowych, określonych za pomocą jednej litery z każdego wymiaru:

 

• DISC – celem DISC jest zbadanie zachowań jednostek w ich środowisku i w konkretnej sytuacji. Dlatego DISC skupia się na stylach i preferencjach takich zachowań. Zwolennicy metody DISC uważają, że cechy zachowania można podzielić na cztery główne style zachowań, z których każdy ma inny zestaw własności.