TEAM TALKING

TEAM TALKING

Dla kogo?

Jest to warsztat dla menedżerów i ich zespołów. Przełożony spotyka się ze swoim zespołem, aby porozmawiać na temat współpracy
i sytuacji w zespole. Warsztaty Team Talking sprawdzają się jako sposób wspierania ważnych zmian w organizacji, jak również jako wsparcie dla świeżo awansowanych menedżerów na etapie budowania zespołu.

Metoda:

Podczas warsztatu przełożony i uczestnicy będą mieli możliwość poznania wzajemnych oczekiwań, udzielenia sobie informacji zwrotnej, zakontraktowania optymalnego sposobu pracy, oczekiwań zespołu i wsparcia od przełożonego potrzebnego w obliczu zmian. Poznanie i odniesienie się do wizji i planów na przyszłość ułatwi

im ich zrozumienie i zaakceptowanie. Członkowie zespołu zyskają świadomość wyzwań i celów, jakie ich czekają oraz będą mieli okazję lepiej poznać przełożonego.

O programie:

Kręgosłup warsztatu jest stały:

– przeszłość – podsumowanie dotychczasowej współpracy i zasad funkcjonowania,

– teraźniejszość – refleksja nad obecnymi relacjami i sytuacją w zespole,

– przyszłość – omówienie przyszłego funkcjonowania zespołu i przełożonego.

 

Jednocześnie, aby zrealizować założone cele, trener zawsze dopasowuje ostateczny przebieg do konkretnego zespołu
i menedżera.