SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

Dla kogo?

Organizacja musi stale budować swoją przewagę konkurencyjną. Proces ten jest ciągły. Prawdziwa przewaga konkurencyjna powstaje w momencie funkcjonowania w firmie powiązań pomiędzy zakładanymi celami, a realizującymi je pracownikami.

Kompetencje są wskaźnikiem, który najlepiej pozwala ocenić możliwość i zdolność ludzi do realizacji celów firmy. Pracownikom pozwala zrozumieć oczekiwania przedsiębiorstwa. Pojęcie zarządzanie poprzez kompetencje oznacza realizację strategii i celów biznesowych firmy poprzez pracujący zespół ludzi.

O metodzie:

Podczas definiowania kompetencji bierzemy pod uwagę misję, wizję, kulturę oraz długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Na jej podstawie definiujemy oczekiwane rezultaty pracy. Na podstawie oczekiwanych rezultatów określamy zadania, obszary działania, niezbędną wiedzę techniczną oraz rolę jaką dana osoba powinna pełnić w organizacji.

Ocenę kompetencji możemy zastosować we wszystkich obszarach funkcjonowania HR w firmie. Przedsiębiorstwo definiując kluczowe kompetencje dostaje do ręki bardzo użyteczne narzędzie. Dużą zaletą kompetencji jest możliwość ich wykorzystania w kompleksowym systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Począwszy od zatrudniania pracownika, poprzez ocenę jego pracy i wynagradzanie, do planowania rozwoju i ścieżek kariery.

O programie:

Zarządzanie kompetencjami obejmuje proces definiowania i tworzenia kompetencji oraz wdrożenie ich w różnych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie kompetencjami:

• Identyfikowanie i definiowanie kluczowych kompetencji z punktu widzenia sukcesu organizacji, zespołu i pojedynczego pracownika w odniesieniu do sytuacji obecnej i przyszłej.

• Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kompetencjach w obszarach zarządzania takich jak: rekrutacja, ocena potencjału, rozwój i wynagradzanie.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl