SUKCESJA Z SUKCESEM

Dla kogo?

Wyłonienie rezerwowej kadry menedżerskiej jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa biznesu dla każdej firmy, działającej na konkurencyjnym rynku, planującej swoje działanie w długim okresie.

Metoda:

Celem projektu jest przygotowanie menedżerów do wdrożenia projektu sukcesji w organizacji. Realizujemy go poprzez warsztaty,
na których omawiamy zasady i przebieg procesu w organizacji, podkreślając jego sens oraz rolę poszczególnych szczebli w procesie. Pracujemy praktycznie nad określeniem kluczowych stanowisk, potencjalnych sukcesorów i dalszych metod pracy z nimi

w podległych obszarach. Zakładamy, iż z warsztatów menedżerowie wyjdą z gotową mapą sukcesji do przedyskutowania z HR Biznes Partnerem i przełożonym obszaru.

O programie:

Proponujemy następujący przebieg:

– warsztat strategiczny dla grupy zarządzającej – określenie zasad
i zielone światło dla projektu,

– kaskadowanie procesu, zasad, przebiegu i budowanie przekonania do projektu oraz przygotowanie do wyboru sukcesorów i dalszej pracy z sukcesorami,

– pilotażowe wdrożenie w wybranym zakładzie,

– warsztat HRBP o tym jak wspierać biznes w projekcie sukcesji, wdrożenie projektu w kolejnych zakładach.