Rozmowy o współpracy i zarządzaniu

Rozmowy o współpracy i zarządzaniu

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone dla zespołów i ich liderów. Pozwalają omówić wzajemną współpracę, sposób zarządzania i relacje w zespole. Dają cenną informację zwrotną od zespołu dla przełożonego, poprawiają relacje i budują zaangażowanie w zespole. Świetne jako cykliczne narzędzie przy omawianiu wyników badania zaangażowania, oceny 180/360 lub barometru organizacyjnego.

Metoda:

„Rozmowy o współpracy i zarządzaniu” to proces składający się z kilku etapów:
• Ocena/badanie: 180°, opinii pracowniczej, zaangażowania w organizacji
• indywidualne przygotowanie menedżera do warsztatu – nastawienie, sposób komunikacji budujący zaufanie
• przygotowanie zespołu do warsztatu – obawy, zasady komunikacji i kontrakt na warsztat
• warsztat menedżera z zespołem na bazie wyników oceny/raportu z badania. Całość przy wsparciu konsultanta, jako opiekuna procesu i gwaranta dobrej komunikacji.

O programie:

Sednem „Rozmów …” jest bezpośrednia dyskusja menedżera z podległym zespołem: czego ode mnie oczekujecie ? czego potrzebujecie więcej/mniej/inaczej ? na co możemy się umówić we wspólnej pracy ? co mogę zmienić w swoim stylu zarządzania zespołem?

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl