Prowadzenie rozmów oceniających

Prowadzenie rozmów oceniających

Dla kogo?

Szkolenie dla kadry menedżerskiej, głównie średniego i niższego szczebla. Pomaga przygotować i przećwiczyć prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami – zarówno okresowych, jak i bieżących.

Metoda:

Szkolenie oparte o procedury i kryteria oceny w danej organizacji. Bardzo praktyczne, teoria jest krótka i dotyczy sposobów prowadzenia rozmów i narzędzi komunikacji. Następnie uczestnicy przygotowują się i ćwiczą prowadzenie rozmów pod kątem swojej sytuacji zawodowej, swoich pracowników. Wspólnie omawiają trudne sytuacje i dzielą się doświadczeniami. Na koniec otrzymują materiały i niezbędniki (do umieszczenia „pod ręką” w pracy).

O programie:

Szkolenie obejmuje:

• uświadomienie liderom znaczenie rozmów oceniających dla motywowania i rozwoju pracowników
• zrozumienie kryteriów oceny i procedury obowiązującej w organizacji
• schemat i techniki rozmowy oceniającej
• przygotowanie do rozmów przez lidera
• ćwiczenie rozmów z trudnymi pracownikami.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl