PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCO-ROZWOJOWYCH

DLA KOGO?

Warsztaty dedykowane Menedżerom z różnych szczebli organizacji dokonującym oceny okresowej, prowadzących rozmowy oceniająco-rozwojowe. Skuteczne zarówno na etapie wdrażania ocen okresowych w organizacji, jak i rewitalizacji systemu ocen.

 

CEL:

Zbudowanie u uczestników poczucia sensu całego procesu oceny. Uświadomienie im wpływu, jaki dzięki rozmowie mają na swoich podwładnych, a także dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz przećwiczenie jej stosowania.

 

O PROGRAMIE:

Koncentrujemy się na trzech istotnych aspektach:

 

 1. Po co firmie ocena okresowa? Dzięki zrozumieniu budujemy motywację i przekonanie, że to sensowny i ważny proces. To przekłada się to na rzetelne podejście menedżerów do ich realizacji. W tym module następujące elementy:
  • cele rozmowy oceniająco – rozwojowej
  • korzyści z rozmowy (dla organizacji, przełożonego, podwładnego)

 

 1. Mój wpływ na jakość procesu ocen w firmie. Celem jest zbudowanie u uczestników przekonania, że od niech w dużej mierze zależy jakość oceny i rozmowy, mają na to realne przełożenie:
  • Jaka jest moja rola w procesie ocen?
  • co ja mogę zrobić, by proces był efektywny?

 

 1. Jak dobrze oceniać i poprowadzić rozmowę rozwojową? Chcemy przekazać konkretne umiejętności niezbędne do ich dobrego przeprowadzenia:
  • zasady prowadzenia rozmów
  • schemat prowadzenia rozmowy
  • dobre praktyki w ocenie i rozmowie
  • rozmowa w praktyce