Motywowanie

Motywowanie

Dla kogo?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli. Ma na celu pokazać znaczenie indywidualnego podejścia do motywowania pracowników a także uświadomić znaczenie pozapłacowych czynników motywacyjnych.

 

Metoda:

 

Z punktu widzenia zarządzania, zasoby ludzkie są jedynym samoodtwarzającym się zasobem, jakim dysponują menedżerowie. Oczywiście pod warunkiem, że ludzie są zmotywowani do pracy i zaangażowani. Menedżerowie ciągle poszukują uniwersalnych, wygodnych, prostych i łatwych w użyciu metod  motywowania i budowania zaangażowania. Niestety wygodne i łatwe rozwiązania nie istnieją. Dlatego chcemy uświadomić uczestnikom, że budowanie zaangażowania zespołu i indywidualne podejście do motywowania ma sens.

 

O programie:

 

Podczas szkolenia nauczymy uczestników jak rozpoznać motywacje podwładnych i jakie można zastosować narzędzia wobec każdego z nich. Pokażemy różne modele motywacji i budowania zaangażowania. Uczestnicy określą, co motywuje do pracy ich samych oraz co może motywować ich podwładnych? Odpowiedzą na pytania, jaki jest ich wpływ na budowanie motywacji u podwładnych.

 

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu  z nami: kontakt@solution.pl