Leadership

Leadership

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, mające na celu uświadomienie uczestnikom ich roli jako przedstawicieli zarządu.

Metoda:

Z uwagi na fakt, że kierownictwo bardzo często pracuje na styku z pracownikami, może się tak zdarzyć że bardziej utożsamia się z problemami pracowników niż z zarządem, który reprezentuje. Z drugiej strony, z uwagi na fakt, że nie mają bezpośredniego styku z udziałowcami, mogą nie rozumieć pewnych decyzji podejmowanych przez szczebel dyrektorów. Dlatego chcemy przybliżyć uczestnikom mechanizmy ekonomiczne wpływające na decyzje zarządcze, które potem muszą wcielać w życie.

O programie:

Szkolenie składa się z poniższych modułów:
• poglądowy i skrótowy wykład na temat podstawowych zależności ekonomicznych w firmie: koszty stałe, zmienne, mechanizmy podejmowania decyzji
• gra symulacyjna uświadamiająca znaczenie kapitału obrotowego oraz funkcji menedżera jako osoby odpowiedzialnej przede wszystkim za kierowanie praca podległych pracowników
• omówienie wniosków z gry wraz z dyskusją na temat roli menedżera w organizacji

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl