JA, JAKO TALENT W ORGANIZACJI

Dla kogo?

Program powstał z myślą o młodych osobach o wysokim potencjale rozwoju zawodowego, wytypowanych w organizacji jako tzw. talenty. Często są to pracownicy, którzy już mieli szansę się wyróżnić i mają przed sobą przestrzeń do rozwoju w organizacji.

Metoda:

Głównym celem szkoleń jest budowanie umiejętności personalnych, świadomego kierowania swoją karierą zawodową, planowania rozwoju oraz umiejętności efektywnej pracy w organizacji. Sformułowaliśmy trzy istotne założenia programu:

– jasno komunikujemy możliwości i szanse w organizacji wraz z oczekiwaniami wobec talentów

– odpowiedzialność za rozwój spoczywa na talencie,

– rozwijamy ich dojrzałość, czyli przede wszystkim, budujemy ich kompetencje społeczne i relacyjne.

O programie:

Podstawowy program składa się z 3 głównych modułów:

– ja, jako talent w organizacji – zrozumienie swojej roli i oczekiwań organizacji oraz odpowiedzialne zaplanowanie swojego rozwoju zawodowego,

– efektywna komunikacja – nauczenie efektywnej komunikacji z innymi i radzenia sobie z emocjami, by budować efektywność niezależnie od ścieżki rozwoju,

– radzenie sobie w sytuacjach trudnych – nabycie umiejętności przydatnych w trudnych sytuacjach zawodowych.