Grupowe rozwiązywanie problemów

Grupowe rozwiązywanie problemów

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla kadry menedżerskiej.

Metoda:

Grupowe rozwiązywanie problemów stanowi swoistą „pigułkę” zarządzania. Obejmuje wszystkie elementy związane z zarządzaniem:
• analizę rzeczywistych przyczyn powstałego problemu
• poszukiwanie skutecznych rozwiązań
• planowanie wdrożenia rozwiązania w organizacji
• przydzielanie zadań poszczególnym członkom zespołu
• określenie punktów kontrolnych
Jest to najbardziej kompleksowa technika podnosząca efektywność operacyjną zespołu. Proces gwarantuje wypracowanie skutecznych rozwiązań, angażując wszystkich członków zespołu. Powoduje wzrost motywacji i poprawia wzajemną komunikację; pionową i poziomą. Wszystko to skutecznie wzmacnia autorytet menedżera.

O programie:

Szkolenie składa się z poniższych modułów:

• dyskusja moderowana na temat sposobów rozwiązywania problemów stosowanych przez uczestników
• prezentacja metody grupowego rozwiązywania problemów
• ćwiczenie metody na wybranym, praktycznym przykładzie zgłoszonym przez uczestników

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl