ERKA – NARZĘDZIA PIERWSZEJ POMOCY

ERKA – NARZĘDZIA PIERWSZEJ POMOCY

W naszej ofercie, oprócz kompleksowych programów
i dedykowanych projektów, posiadamy również szereg pojedynczych szkoleń. Każde z nich można przeprowadzić jako niezależny moduł, bądź też łączyć w zależności od potrzeb.

Podzieliliśmy je na cztery grupy tematyczne: emocje, rozwiązywanie problemów, komunikacja, angażowanie. W ten sposób powstała E.R.K.A czyli lista szkoleń
z podstawowych umiejętności miękkich, zwanych przez nas narzędziami pierwszej pomocy. Oto lista najczęściej wybieranych modułów:

 

EMOCJE

– inteligencja emocjonalna

– radzenie sobie z emocjami

– radzenie sobie ze stresem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

– analiza i rozwiązywanie problemów

– grupowe rozwiązywanie problemów

– zarządzanie konfliktem

– coaching i mentoring

KOMUNIKACJA

– multikomunikacja

– style uczenia się

– style społeczne

– przekazywanie informacji zwrotnej

– trudne rozmowy

– asertywność

– myślenie pytaniami

– radzenie sobie z oporem

– negocjacje

ANGAŻOWANIE

– przywództwo sytuacyjne

– kontraktowanie

– motywowanie i świętowanie

– analiza transakcyjna