Coaching

Coaching

Zatrudniamy obecnie na stałe 6 konsultantów / coachów posiadających certyfikację International Coaching Community (ICC). Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat coachingu według podejścia szkoły ICC.

 Co to jest ICC?

 ICC jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się profesjonalnych organizacji członkowskich dla coachów na świecie. Została założona w 2001 roku jako organizacja „not for profit” w Londynie przez Josepha O’Connor i Andreę Lagos – O’Connor.

www.internationalcoachingcommunity.com

Co to jest coaching?

 Esencją coachingu jest: Pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą.

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.

Coaching jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Dlatego też coaching jest inwestycją Firmy w stały i dalekosiężny rozwój. 

Rodzaje coachingu:

Coaching biznesowy – coach prowadzący coaching dla ludzi z biznesu ma do czynienia z tematami związanymi z pracą i jej przebiegiem. Może on być przygotowanym do roli coacha menedżerem liniowym, lub profesjonalnym coachem spoza organizacji. Obecnie wzrasta świadomość, że coaching jest czymś zbyt ważnym, aby zostawić go na nieformalne spotkania z menadżerem liniowym. Najlepiej, gdy jest prowadzony przez profesjonalnych coachów.

Executive coaching – jest to coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu polepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i zdolności przywódczych.

 Peer coaching – jest dość nietypową formą warsztatów coachingowych. Idea peer-coachingu wywodzi się z interwizji, pracy terapeutycznej z indywidualnym klientem jak i z grupą. Z czasem metoda interwizji grupowej trafiła do oświaty jako narzędzie efektywniejszego kształcenia kadry nauczycielskiej (szczególnie w sytuacjach, gdy nauczyciele pochodzili z różnych środowisk, różnych kultur a ich wykształcenie nie było na równym poziomie) oraz pracowników opieki społecznej i służby zdrowia. Sukces w instytucjach niekomercyjnych zaintrygował biznes i już od kilkunastu lat peer-coaching stosowany jest z powodzeniem w organizacjach.

Team coaching –  ta forma coachingu przeznaczona jest dla całych zespołów. Jest dobrą alternatywą dla szkoleń. Pomaga wydobyć drzemiący w zespole potencjał, określić i ukierunkować cele a także zdiagnozować trudności. Wpiera pozytywną zmianę w zespole.