Ciąg menedżerski

Ciąg menedżerski

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla Menedżerów, zajmujących stanowiska kierownicze na różnych szczeblach.

Metoda:

„Ciąg menedżerski” powstał z badań i doświadczeń naszych i naszego partnera merytorycznego, holenderskiej firmy GITP. GITP przeprowadziła badania na temat zachowań menedżerów, którzy osiągali wyraźny wzrost wskaźników efektywności w swojej pracy. Wybrane osoby pochodziły z różnych firm i różnych szczebli zarządzania. Wszystkich skutecznych i efektywnych menedżerów wyróżniało systemowe podejście do zarządzania. Stąd powstała idea „Ciągu menedżerskiego”. Jest to z jednej strony filozofia myślenia a z drugiej strony zbiór praktycznych technik.

O programie:

„Ciąg menedżerski” to pewna kolejność postępowania. Szkolenie obejmuje kluczowe, wymienione poniżej umiejętności:

1. Analiza problemów,
2. Planowanie i organizowanie,
3. Delegowanie,
4. Kontrola,
5. Udzielanie informacji zwrotnej.

Podczas szkolenia uczestnicy najpierw poznają cały system, następnie ćwiczą poszczególne umiejętności.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl