CIĄG MENEDŻERSKI

CIĄG MENEDŻERSKI

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, zajmujących stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla.

Metoda:

„Ciąg menedżerski” powstał z badań i doświadczeń naszych
i naszego partnera merytorycznego – holenderskiej firmy GITP. Badania na temat zachowań menedżerów pokazały, że najbardziej skutecznych i efektywnych menedżerów wyróżniało systemowe podejście do zarządzania. Stąd powstała idea „Ciągu menedżerskiego”, czyli sekwencji działań, która zwiększa skuteczność i efektywność menedżera. Jest to z jednej strony filozofia myślenia a z drugiej
strony zbiór praktycznych narzędzi zarządzania.

O programie:

„Ciąg menedżerski” to uporządkowany schemat działania menedżera. Szkolenie obejmuje zrozumienie filozofii działania i rozwój kluczowych, wymienionych poniżej kompetencji:

– analiza problemów i ocena sytuacji,

– planowanie i organizowanie,

– delegowanie,

– kontrola menedżerska i monitoring,

– udzielanie informacji zwrotnej.

Podczas szkolenia uczestnicy najpierw poznają ideę systemowego działania, a następnie ćwiczą poszczególne umiejętności.

 

 

Przeczytaj pełen artykuł o Ciągu menedżerskim TM:

 

 

 

Ciąg menedżerski TM
– zarządzanie systemowe i procesowe

Ciąg MenedżerskiTM powstał na podstawie  badań i doświadczeń Solution oraz holenderskiej firmy GITP (www.gitp.com) – naszego partnera merytorycznego od początku istnienia firmy. 20 lat badań zachowań menedżerów (kilkanaście tysięcy sesji AC Assessment Centre i DC Development Centre oraz testów) pokazały, że najbardziej skutecznych i efektywnych menedżerów wyróżniało systemowe i procesowe podejście do zarządzania. Niezależnie od branży, kraju czy szczebla zarządzania, europejscy menedżerowie odnoszący sukcesy biznesowe, działali według pewnej sekwencji postępowania. Nazwaliśmy go Ciąg menedżerskiTM, ponieważ jest uporządkowanym schematem myślenia i działania menedżera. Nauczyliśmy już Ciągu menedżerskiegoTM kilka tysięcy osób i widzimy jak ewidentnie zwiększa skuteczność zarządzania, ale także wpływa na lepszą efektywność osobistą (samozarządzanie).

Ciąg menedżerskiTM jest unikalnym systemem, sposobem myślenia i postępowania. Przede wszystkim koncentruje się na wprowadzaniu rozwiązań systemowych gwarantujących trwałą poprawę oraz na przygotowaniu do przyszłych wyzwań, zmian w organizacji. Kluczowe są fundamenty Ciągu menedżerskiegoTM – filozofia myślenia:

 

– jako menedżer jesteś odpowiedzialny za obszar, proces, ludzi, siebie

– działaj systemowo – zapobiegaj, a nie gaś pożary

– więcej myśl, a mniej działaj

– podwładny Twojego podwładnego nie jest Twoim podwładnym [najtrudniejsza reguła do zaakceptowania w organizacjach w Polsce…]

– jeżeli wystąpił problem – znajdź człowieka, który za niego odpowiada i go rozwiąże

– Twoim problemem nie jest sam problem, a człowiek, który go spowodował

– czas wolny („pod palmami”), to nie przywilej, a obowiązek menedżera – musisz mieć czas na myślenie i usprawnianie.

Na tych fundamentach opiera się określony schemat działania Ciągu menedżerskiegoTM. Menedżerowie analizują problemy i szukają rozwiązań -> planują i organizują pracę w podległym obszarze i swoją własną -> delegują pracownikom -> przebywają „pod palmami” 🙂 -> monitorują i kontrolują -> udzielają informacji zwrotnej -> rozwijają podwładnych. Na każdym etapie pracy menedżera konieczna jest też decyzyjność – podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Ten schemat pozwala im osiągać konkretne wyniki poprzez sprawne zarządzanie podległymi pracownikami, obszarem i procesami oraz współpracę z innymi.

Według Ciągu menedżerskiegoTM menedżerowie powinni poświęcić około 80% czasu na analizę problemu!  Cokolwiek zdelegują, musi podlegać kontroli. Przy czym po każdej kontroli podwładny musi otrzymać feedback. A celem feedbacku musi być rozwój podwładnego.

Analiza i rozwiązywanie problemów – jest jedną z najważniejszych kompetencji w pracy menedżera. Z dużym powodzeniem można przyjąć, że to, co odróżnia słabego od dobrego menedżera to, że słaby menedżer nie dostrzega bądź unika problemów. Natomiast dobry menedżer szuka problemów i je rozwiązuje, zanim eskalują powodując większe problemy (dla podległego obszaru, współpracowników, klientów czy dla całej organizacji).

Planowanie i organizowanie – pozwala określić, ile czasu i jakich zasobów potrzebuje menedżer do rozwiązania problemu. Wie, jakie kolejne etapy muszą mieć miejsce, aby osiągnąć ostateczny rezultat. Efektywni menedżerowie określają właściwe cele i priorytety w swojej pracy, poszczególne etapy działania oraz konieczne zasoby do osiągnięcia założonego celu. Zwracają uwagę zarówno na skuteczność (ilościowa i jakościowa realizacja założonych wyników), jak i efektywność (w odpowiednim czasie i z użyciem jak najmniejszej liczby zasobów). Biorą pod uwagę potencjalne ryzyka, także związane ze współpracą i relacjami z innymi.

Delegowanie pracownikom – pozwala rozdzielić zadania pomiędzy podległych pracowników. Przyspiesza to proces realizacji zadania, zwiększając efektywność menedżera. Efektywni menedżerowie potrafią swobodnie przekazywać obowiązki, zadania i konieczne uprawnienia, właściwie dobranym osobom (pod względem motywacji i kwalifikacji), w jasny i zrozumiały sposób. Przekazywanie zadań jest dla nich jedną z metod motywowania i rozwoju pracowników.

„Palmy” – efektywni menedżerowie potrafią wygospodarować czas, w którym mogą całkowicie zdystansować się od codziennych problemów operacyjnych – „pod palmami”. Wtedy zastanawiają się nad możliwościami usprawnienia podległego obszaru oraz nad tym, jak zmiany w otoczeniu organizacji wpłyną na jej funkcjonowanie w przyszłości. Myślą też o tym, jak najskuteczniej rozwijać podległych im pracowników. „Palmy” nie są luksusem – czasem odpoczynku. Są koniecznością. Brak czasu wolnego od bieżących spraw zemści się w przyszłości, ponieważ wymagania stawiane menedżerom stale rosną.

Monitoring i kontrola menedżerska – dzięki kontroli menedżer może spać spokojnie i ma czas na skorygowanie działań. Efektywni menedżerowie wiedzą, że „dostajesz to, co kontrolujesz”. Mają własne narzędzia do kontroli: z czego, kiedy i jak będą rozliczać podległy im obszar w organizacji, poszczególnych pracowników z efektów przydzielonych im zadań. Potrafią też kontrolować samych siebie i brać odpowiedzialność za swoje działania.

Udzielanie informacji zwrotnej – badania wykazują, że brak nadzoru silnie demotywuje podwładnych. Ponadto każdy lubi wiedzieć, jak została oceniona jego praca. Udzielenie informacji zwrotnej jest więc konieczne dla podniesienia motywacji i efektywności podwładnego. Efektywni menedżerowie znają zasady i metody udzielania informacji zwrotnej, tak aby była ona motywująca i rozwojowa oraz budowała zaangażowanie pracowników. Potrafią również umiejętnie udzielić informacji zwrotnej innym współpracownikom (współpracującym zespołom, partnerom biznesowym).