Budowanie relacji

Budowanie relacji

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla kadry menedżerskiej, ma na celu nauczenie świadomego kształtowania relacji przełożony – podwładny w zakresie realizowanych zadań oraz rozwoju podwładnego.

Metoda:

Aby nauczyć menedżera kształtowania relacji z podwładnym należy mu uświadomić podział odpowiedzialności za jego rozwój pomiędzy przełożonym, pracownikiem i działem HR. Chcemy uświadomić, że podział kształtuje się następująco:
o menedżer odpowiada za określenie koniecznego kierunku i sposobu rozwoju podwładnego oraz za umożliwienie mu tego rozwoju
• HR ewentualnie odpowiada za dostarczenie narzędzi do rozwoju
• podwładny jest osobiście odpowiedzialny za swój rozwój

Z uwagi na poczucie odpowiedzialności menedżera za wyniki działu, jest on narażony na wykształcenie się nieprawidłowej relacji rodzic – dziecko. W długim okresie może to doprowadzić do przejmowania odpowiedzialności za zadania podwładnych i nadmierne angażowanie się w działania operacyjne. Dlatego chcemy aby menedżerowie rozumieli to zjawisko, jego charakter i konsekwencje oraz potrafili świadomie kształtować wzajemne relacje.

O programie:

Szkolenie składa się z następujących modułów:

• eksperyment uświadamiający zjawisko delegowania odpowiedzialności na menedżera
• prezentacja modelu relacji według teorii analizy transakcyjnej
• ćwiczenie w rozpoznawaniu relacji
• ćwiczenie obrony przed wchodzeniem w relacje rodzic – dziecko
• prezentacja etapów rozwoju dorosłego wraz z dyskusją na temat zakresu odpowiedzialności za każdy z etapów

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl