BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Dla kogo?

Ludzie pracując razem, budują kulturę organizacji. Odkrywają i uczą się jakie metody postępowania są skuteczne, jakie zachowania i postawy pozwalają na jej przetrwanie i budowanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Stopniowo te przekonania i doświadczenia, czasem nawet trudno uchwytne, przeradzają się w pewne wartości wyznawane przez pracowników, którzy mają tendencję by szczególnie cenić pewne postawy lub rozwiązania.

Dlatego my, kulturę organizacyjną rozumiemy jako następstwo pewnych doświadczeń i uczenia się organizacji, co przejawia się poprzez konkretne wartości, którymi kierują się w postępowaniu jej członkowie.

O metodzie:

Kultura organizacji – silny wyznacznik zachowań, która wcześniej wspierała budowanie firmy i umacnianie jej pozycji może zacząć się nie sprawdzać w nowych warunkach i działać na szkodę organizacji. Wtedy przychodzi czas na ZMIANĘ.

Świadomość kultury organizacyjnej pozwala skutecznie zarządzać organizacją. W obliczu potrzeby ważnych zmian kultura jest silnym czynnikiem. Może uniemożliwić ich wdrożenie w organizacji, obalić nowe strategie, struktury czy nowych ludzi blokując wysiłki mające sprawić zmianę lub może je skutecznie wspierać i być katalizatorem zmian.

Badanie kultury organizacji nigdy nie jest celem samym w sobie. Ma głęboki sens i jest wysoce skutecznym narzędziem diagnostycznym, głównie w przypadkach, gdy następuje:

• łączenie dwóch firm – kiedy mamy do czynienia z dwiema różnymi kulturami organizacyjnymi,
• potrzeba głębokiej zmiany i dostosowania do rynku i nowych wymagań,
• a przede wszystkim gdy firmę czeka ZMIANA.

O programie:

Dysponujemy narzędziami umożliwiającymi pełną analizę obecnej kultury organizacyjnej oraz zaprojektowanie nowej.

Narzędzia mogą być wykorzystane do:

• definiowania kierunku oraz zaprojektowania procesu zmiany kultury organizacyjnej,
• analizy kultur firm podlegających połączeniu oraz wskazania możliwych zagrożeń i zaprojektowania optymalnego procesu łączenia,
• zdefiniowania kluczowych kompetencji dla całej organizacji.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl