Brygadziści

Brygadziści

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów najniższych szczebli. Rozwija podstawowe umiejętności kierownicze, konieczne w codziennej pracy.

Metoda:

„Brygadziści”  składają się z 19 modułów pogrupowanych według skali problemów z jakimi borykają się menedżerowie z najniższych szczebli kierowania. Szkolenie zaprojektowano tak aby można dobierać  moduły w zależności od potrzeb.

Szkolenie uczy poprzez doświadczenie. Wiedza teoretyczna zajmuje możliwie minimalną część zajęć. Główny nacisk położony jest na naukę modelowych zachowań poprzez praktyczne ćwiczenia – podczas zajęć szkoleniowych oraz pomiędzy nimi.

O programie:

Program  szkolenia można wybierać z 19 modułów podzielonych na 4 bloki tematyczne:

• „Kim jestem?”, czyli o roli menedżera pierwszego szczebla (5 modułów)

• „Czym to robić?”, czyli o narzędziach (5 modułów)

• „Razem łatwiej”, czyli o współpracy (5 modułów)

• „Mam problem!”, czyli o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach (4 moduły)

 

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl