BADANIE ZAANGAŻOWANIA

Dla kogo?

Jest to badanie dla organizacji, którym zależy na otrzymaniu rzetelnego obrazu zaangażowania, satysfakcji i lojalności pracowników. Pozwala ono również dokonać pomiaru efektywności działań menedżerskich, a także wpływu ewentualnych zmian.

Metoda:

Proponujemy badanie w oparciu o model „Motywacja 3.0”. Bazuje on na trzech głównych czynnikach opartych na automotywacji: autonomia, mistrzostwo i istotność oraz dwóch wymiarach uzupełniających z obszaru motywacyjno-emocjonalnego: jakość życia i atmosfera w pracy. Model diagnozuje wewnętrzne motywatory – „dlaczego jesteś zmotywowany, co cię motywuje” zamiast „jak bardzo jesteś zmotywowany”.

O programie:

Badania składa się z następujących etapów:

– ustalenie definicji czynników poddawanych badaniu, pod kątem aktualnie ważnym dla organizacji,

– badania ankietowe – uruchomienie kodowanej platformy online, raport a w nim:

– wskaźnik satysfakcji, lojalności (E-NPS) i zaangażowania pracowników,

– wskaźniki w ujęciu globalnym, z podziałem na lokalizacje, obszary, stanowiska i staż pracy,

– mapa zaangażowania pracowników.