BADANIE OPINII PRACOWNICZYCH

BADANIE OPINII PRACOWNICZYCH

Dla kogo?

Badanie opinii pracowniczej jest metodą diagnostyczną. Pozwala poznać opinię pracowników na sprawy ich dotyczące. Poruszają między innymi zagadnienia związane z satysfakcją z miejsca pracy, motywacją do pracy, komunikacją w firmie, identyfikacją z firmą, itp.

O metodzie:

Dzięki badaniom otrzymujemy możliwość m.in.:

• uzyskania informacji na temat spójności lub sprzeczności w postrzeganiu organizacji przez pracowników oraz Zarząd firmy; można sprawdzić, czy ich spojrzenie jest spójne z wizją Zarządu firmy, czy te same sprawy są istotne dla obu stron,

• uzyskania informacji o źródłach problemów oraz hierarchii koniecznych zmian; dzięki temu jasnym stanie się, jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłości; dzięki badaniu podjęte działania będą wymierzone w konkretne problemy,

• zredukowania sprzeciwu i oporu wynikającego ze zmian, gdyż zaangażowani w proces pracownicy, będą mieli poczucie współtworzenia zmian.

O programie:

Badania można przeprowadzać przy pomocy następujących metod:

Badania ankietowe – mają zastosowanie w dużych, dojrzałych organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa; stosuje się je, gdy wystarczają jedynie informacje w ujęciu statystycznym;

Wywiady pogłębione – mają zastosowanie w małych organizacjach, bądź tych, gdzie występuje niski poziom bezpieczeństwa; mają tą przewagę, że pracownik może swobodnie wypowiedzieć się na interesujący nas temat, istnieje możliwość dopytania się o interesujące szczegóły;

Badania ankietowe połączone z wywiadem – stosowana w przypadku, gdy zebrane podczas badania ankietowego informacje nie są wystarczające; po badaniu ankietowym wybiera się grupę w celu przeprowadzenia wywiadu.

Prowadzimy kompleksowe projekty badania opinii. Projektujemy ankietę, przeprowadzamy proces, opracowujemy wyniki i przedstawiamy gotowy raport z wnioskami.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl