BADANIE OPINII PRACOWNICZEJ

Dla kogo?

Badanie opinii pracowniczej jest metodą diagnostyczną. Pozwala poznać opinię pracowników o sprawach ich dotyczących. Porusza między innymi zagadnienia związane z satysfakcją w miejscu pracy, motywacją do pracy, komunikacją w firmie, identyfikacją z firmą itp.

Metoda:

Dzięki badaniom otrzymujemy możliwość uzyskania informacji m.in. na temat spójności lub sprzeczności w postrzeganiu organizacji przez pracowników oraz zarząd firmy, a także o źródłach problemów oraz hierarchii koniecznych zmian. Badanie daje również szansę zredukowania sprzeciwu i oporu wynikającego ze zmian, gdyż zaangażowani w proces pracownicy, będą mieli możliwość przekazania swoich uwag.

O programie:

Badania można przeprowadzać przy pomocy następujących metod:

– badania ankietowe – w dojrzałych organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, gdy wystarczają informacje w ujęciu statystycznym,

– wywiady pogłębione – w małych organizacjach, bądź jeśli występuje niski poziom bezpieczeństwa,

– badania ankietowe połączone z wywiadem – gdy zebrane podczas badania ankietowego informacje nie są wystarczające; po badaniu ankietowym wybiera się grupę w celu przeprowadzenia wywiadu.