5 FILARÓW PRACY ZESPOŁOWEJ

5 FILARÓW PRACY ZESPOŁOWEJ

Dla kogo?

Ten warsztat powstał z myślą o zespołach, które mierzą się z tematem wzajemnych relacji i komunikacji. Szczególnie dedykowany jest wyższej kadrze.

Metoda:

Proponujemy warsztat przeprowadzony w oparciu o model opracowany przez Patrick’a Lencioni’ego: „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”. P. Lencioni przez wiele lat badał skuteczne i nieskuteczne zespoły. Odkrył, że zespoły ponoszą porażki we wspólnej pracy, ponieważ nieświadomie wpadają w pięć naturalnych, ale niebezpiecznych pułapek, które nazywa pięcioma dysfunkcjami zespołu. O sukcesie zespołu decyduje likwidacja owych 5 barier, paraliżujących działanie i współpracę.

O programie:

Przed warsztatami uczestnicy anonimowo wypełniają ankietę, w której ocenią stan obecny współpracy w swoim zespole. W trakcie moderowanych warsztatów:

– omawiamy wyniki ankiet, pokazujemy również jak zespół wypada na tle innych zespołów (benchmark),

– po kolei omawiamy bariery z naciskiem na te, które w ankiecie wskazane zostały jako najbardziej utrudniające efektywną współpracę,

– warsztatowo uczestnicy wypracowują sposoby likwidacji poszczególnych barier dla swojego zespołu.