Klient: ABB

Cel: Wsparcie Top Management’u w osobistym rozwoju

ABB – szwajcarsko – szwedzki światowy lider w branży energetycznej oraz automatyki przemysłowej. W Polsce producent aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć, transformatorów rozdzielczych mocy oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Celem naszych działań było wsparcie top menedżmentu w osobistym rozwoju, pomoc w znalezieniu wewnętrznej równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym oraz pomiędzy stanowczością a tolerancja wobec podwładnych. Projekt „waga” obejmował cykl spotkań obejmujących część doświadczalno – eksperymentalną (uświadomienie mechanizmów oraz pobudzenie wyobraźni) oraz część refleksyjną. Projekt z założenia o trudnych do zmierzenia ale trwałych efektach. Możemy jednak mówić o pełnym sukcesie ponieważ uczestnicy do tej pory wspominają go jako wyjątkowy. Do tej pory współpracujemy z firmą ABB oraz z firmami do których przeszli niektórzy z menedżerów (Polkomtel, Enersys).