Klient: Espresen

Cel: Podniesienie inicjatywy menedżerów zarządzających produkcją

Realizowany wspólnie z firmą Espersen – duńską firmą, liderem rynku mrożonych półwyrobów dla branży przetwórstwa rybnego B2B. Celem naszych działań było podniesienie inicjatywy menedżerów zarządzających produkcją. Z jednej strony chodziło o to aby menedżerowie stali się partnerami w otwartej dyskusji o problemach dla wymagającego szefa produkcji (Duńczyk), z drugiej o to aby zauważali i reagowali na nieprawidłowości spoza ich własnych obszarów odpowiedzialności. Projekt „empowerment” zakończył się sukcesem. Ostatecznym efektem było poprawienie wszystkich wskaźników ekonomicznych i awans firmy z 3 miejsca w koncernie na 1.