Klient: Pipe Life

Cel: Podniesienie efektywności fabryki

Pipe Life – Firma Pipelife (wcześniej Mabo Turlen), zajmująca się produkcją systemów rurowych z tworzyw sztucznych jest jednym z 3 największych europejskich producentów w swojej branży. Należy do międzynarodowego holdingu utworzonego przez austriacki koncern Wienerberger oraz belgijską firmę Solvay. Celem naszych działań było wsparcie zarządu w podniesieniu efektywności fabryki. W momencie przejęcia fabryki z rąk poprzedniego właściciela firma nie spełniała oczekiwań inwestorów. Projekt obejmował cykl kompleksowych szkoleń menedżerów produkcji wraz ze wsparciem konsultingowym (w zakresie zmian systemu kontroli i wynagradzania). Projekt zakończył się sukcesem – poprawą kluczowych wskaźników produkcyjnych (odpad i przestoje). Obecnie koncern ufa menedżerom w Polsce inwestując w firmę zwiększając jej moce produkcyjne.